WELCOME

HOME

Yuzen Kimono Curtains

Yuzen Ukiyo-e

Folding Screens

Yuzen Antique-style Folding Screens

Hanging Scrolls & Frames Process News Company

   Yuzen Ukiyo-e Folding Screens gTAKUMIh

    Using the same materials as they did in the Edo era, including Iwaenogu (painting materials made from natural ores)

    and paste, painters copied a hand-painted Ukiyo-e onto silk canvases called gEkinuh by a Japanese traditional

    technique called gAgeutsushi (a method Japanese painters use to copy paintings)h. Yuzen craftsmen then carefully

    finished up the paintings with their superior dyeing technique.

    The gTAKUMIh folding screen, which was perfected by paperhangers and lacquerers using gold foil and lacquer,

    displays a wide array of Japanese craftsmanship.

    In fact, the name gTAKUMIh came from the fact that the precious, luxurious piece is a mixture of the various artisan

    skills.

@

@

     Yuzen Ukiyo-e Folding Screens gTAKUMIh

        The prints of beauties of Katsushika Hokusai and Kitagawa Utamaro 

        Ukiyo-e the multi-colored prints of beauties on silk fabrics of Katsushika Hokusai (1760-1849) and Kitagawa Utamaro

        (Late 18th century) are extremely popular. 

        Yuzen Ukiyo-e Folding Screens bring the Edo-era culture into today. 

        We named Yuzen Ukiyo-e Folding Screens that the present masters produce gTAKUMIh. 

        These fine works gTAKUMIh which are unique in the world will be taken good care of as the treasures by the owners forever.

@

  Yuzen Ukiyo-e Folding Screens gTAKUMIh

@

WELCOME HOME Yuzen Kimono Curtains Yuzen Ukiyo-e Folding Screens

Yuzen Antique-style Folding Screens

Hanging Scrolls & Frames Process News Company