WELCOME

HOME

Yuzen Kimono Curtains

Yuzen Ukiyo-e

Folding Screens

Yuzen Antique-style Folding Screens

Hanging Scrolls & Frames Process News Company

@

  Yuzen Kimono Curtains  "Houou, Chinese Phoenix"

@

Yuzen Kimono Curtains  "Houou , Chinese Phoenix"

                                      "Houou, Chinese Phoenix" is a bird of the legend of China.

                                       Various flowers are drawn centering on the peony flower.

                                       The technology of shading off is used for black ground and gold foil is used.

 By Traditional Yuzen Craftman, Takada Kenji       Silk 100%  (H250cm~W300cm)

@

@

WELCOME HOME Yuzen Kimono Curtains Yuzen Ukiyo-e Folding Screens

Yuzen Antique-style Folding Screens

Hanging Scrolls & Frames Process News Company